Zmiana regulaminu rekrutacji

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin rekrutacji uczestników. Rozszerzono zakres terytorialny projektu oraz doprecyzowano zapisy w zakresie wyłączeń z udziału w projekcie....

Rozpoczęcie naboru II grupy

Aby wziąć udział w projekcie Twój biznes w Lubuskiem! prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (http://unijnedotacje.com.pl/pliki-do-pobrania/) i o złożenie w biurze projektu lub wysłanie pocztą na adres ul.Bohaterów Westerplatte 9/316 w Zielonej Górze). Rekrutacja zakończy się w dniu 8.03.2019 lub...

I grupa – termin szkoleń ABC Przedsiębiorczości

Szkolenia dla uczestników projektu (I grupa) odbędą się w dniach 20, 21, 22, 25, 26, 27 lutego br. w godzinach 10-18. Miejsce szkolenia to Hotel Sportowiec w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie-Zielonej Górze ul. Drzonków-Olimpijska 20 (budynek przy kortach tenisowych). https://www.google.com/maps/place/Wojew%C3%B3dzki+O%C5%9Brodek+Sportu+i+Rekreacji+imienia+Zbigniewa+Majewskiego/@51.8975862,15.5691862,87m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sWojew%C3%B3dzki+O%C5%9Brodek+Sportu+i+Rekreacji+imienia+Zbigniewa+Majewskiego+w+Drzonkowie!3m4!1s0x0:0xd0cdf883c93fe39a!8m2!3d51.8976598!4d15.5691238 Przypominamy, że obecność jest obowiązkowa....

Aktualizacja listy potencjalnych uczestników I grupy projektu

Szanowni Państwo, przedstawiamy zaktualizowaną listę potencjalnych uczestników Projektu. Punktacja nie uległa zmianie. W związku z powyższym informujemy o przedłużeniu czasu na składanie odwołań od oceny do czwartku 14 lutego br....

Wstępne wyniki rekrutacji I grupy

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji publikujemy zanonimizowaną listę osób, które wstępnie zostały zrekrutowane do projektu. Ostateczna lista osób zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej....

Zakończenie rekrutacji I grupy

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przed terminem rekrutację I grupy uczestników, z powodu wyczerpania limitu miejsc. Jednocześnie podjęto decyzję o przyspieszeniu rekrutacji II grupy. Szczegóły wkrótce....

Zmiana adresu biura

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1 lutego br. następuje zmiana adresu biura projektu na ul.Bohaterów Westerplatte 9/316 w Zielonej Górze. W związku z powyższym zmodyfikowano treść Regulaminu rekrutacji uczestników. Dodatkowe zmiany wprowadzone w ww. dokumencie polegały na doprecyzowaniu zapisów. Kryteria i punktacja nie uległa zmianie. Regulamin jest dostępny...

Trwa rekrutacja pierwszej grupy uczestników!

Aby wziąć udział w projekcie Twój biznes w Lubuskiem! prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikiem (http://unijnedotacje.com.pl/pliki-do-pobrania/) i o złożenie w biurze projektu lub wysłanie pocztą (ul.Św.Jadwigi 1/204 w Zielonej Górze – do końca stycznia, od początku lutego biuro projektu zmienia...
Accessibility